گلخانه سازی

تیپ یک فائو
اسکلت گلخانه های تولیدی شرکت گل سبز میثاق از جنس پروفیل و لوله های گالوانیزه بوده که بوسیله بستها ، اتصالات و پیچ و مهره های گالوانیزه ( مقاوم در برابر رطوبت و عوامل نامساعد محیطی ) مونتاژ میگردد.گلخانه های تولیدی شرکت گل سبز میثاق بر اساس مقاومت در برابر باد و نیز مقاومت در برابر برف و وزن بوته معادل 70 کیلوگرم بر متر مربع ابتدا به وسیله پیشرفته ترین نرم افزارهای حال حاضر دنیا طراحی می گردد.

X

گلخانه ساز | ساخت گلخانه | گلخانه اسپانیایی | نایلون گلخانه |

تجهیزات گلخانه

¤